Browse Phrases begining with the letter L
L
Definition:

symbol jednostki objętości litr

22.04.2013 · From Areator
(0)    (0)
L
Definition:

oznaczenie rozmiaru ubrania: duży - ,,large''

22.04.2013 · From Areator
(0)    (0)
L
Definition:

symbol jednostki luminacji - lambert

22.04.2013 · From Areator
(0)    (0)
L
Definition:

L cyfra rzymska oznaczająca liczbę 50

22.04.2013 · From Areator
(0)    (0)
La
Definition:

symbol pierwiastka chemicznego - lantan

22.04.2013 · From Areator
(0)    (0)
Definition:

czas wolny czas od zajęć

22.04.2013 · From Areator
(0)    (0)
Definition:

sztandar rzymskich, chrześcijańskich cesarzy

22.04.2013 · From Areator
(0)    (0)
Definition:

labelling nadawanie jakiejś osobie silnie piętnujących określeń, w rezultacie czego zaczyna ona zachowywać się w sposób zgodny z przypisaną jej etykietą

22.04.2013 · From Areator
(0)    (0)
Definition:

kolekcjonowanie nalepek turystycznych

22.04.2013 · From Areator
(0)    (0)
Definition:

dawna hazardowa gra w karty

22.04.2013 · From Areator
(0)    (0)
Definition:

zaokrąglenie warg występujące przy artykulacji niektórych głosek

22.04.2013 · From Areator
(0)    (0)
Definition:

labiedzić, narzekać

22.04.2013 · From Areator
(0)    (0)
Definition:

zmienny, chwiejny

22.04.2013 · From Areator
(0)    (0)