Browse Phrases begining with the letter I
Definition:

symbol pierwiastka chemicznego -  jod

05.04.2013 · From Areator
(0)    (0)
Definition:

cyfra rzymska oznaczająca liczbę 1

05.04.2013 · From Areator
(0)    (0)
Definition:

wydział lub kierunek na uniwersytecie obejmujący studia w tym zakresie

05.04.2013 · From Areator
(0)    (0)
Definition:

nauka o języku i kulturze hiszpańskiej i portugalskiej

05.04.2013 · From Areator
(0)    (0)
Definition:

duży ptak o długim i szablastym dziobie oraz nieopierzonej głowie, szyi

05.04.2013 · From Areator
(0)    (0)
Definition:

biały ibis otaczany kultem w starożytnym Egipcie

05.04.2013 · From Areator
(0)    (0)
Definition:

ibis o brązowym upierzeniu

05.04.2013 · From Areator
(0)    (0)
Definition:

charakterystyczny dla twórczości Ibsena

05.04.2013 · From Areator
(0)    (0)
Definition:

nauka o skamieniałych śladach zwierząt kopalnych

05.04.2013 · From Areator
(0)    (0)
Definition:

eteryczna ciecz płynąca w żyłach bogów zamiast krwi wg mitów greckich

05.04.2013 · From Areator
(0)    (0)
Definition:

Inflacja – jest to proces polegający na wzroście ilości pieniądza w obiegu, który powoduje podwyższenie cen

Example:

Przyczyny Inflacji:  nadmierna emisja pieniądza / wzrost kosztów produkcji / wzrost popytu w gospodarce / niezrównoważony budżet państwa /  przeinwestowanie gospodarki / wadliwa struktura gospodarki / import inflacji / długookresowe dodatnie saldo bilansu płatniczego

 

Skutki Inflacji:  spadek siły nabywczej pieniądza / przypadkowa i niekontrolowana redystrybucja dochodów / przypadkowa i niewłaściwa alokacja zasobów / malejąca aktywność inwestycyjna / spadek znaczenia i skuteczności stóp procentowych / wzrost stopy podatkowej / szum informacyjny

26.09.2013 · From Lucky
(1)    (0)