Recent Articles
Na tych fotografiach autor Roman Robroek starał się uchwycić piękno w porzuconych kaplicach i kościołach. Budynki te mogą być bardzo stare i mają z pewnością interesującą przeszłość. Różnica w architekturze budynków sakralnych w Europie jest na tych zdjęciach świetnie widoczna. Każde miejsce opowia…
0 likes
Saint Barthelemy
06.04.2017 · From Lucky